Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2012

SỮA NHẬT

SI01 - Sữa Icreo 0
SI02 - Sữa Icreo 0 Dạng Thanh
SI91 - Sữa Icreo 9
SI92 - Sữa Icreo 9 Dạng Thanh
SM01 - Sữa Meiji 0 


SM02 - Sữa Meiji 0 Dạng Thanh Hộp 24 Thanh 
SM03 - Sữa Meiji 0 Dạng Thanh Hộp 5 Thanh
Set 2 hộp lớn + 1 hộp nhỏ 
SM91 - Sữa Meiji 9 
SM92 - Sữa Meiji 9 Dạng Thanh Hộp 24 Thanh 
SM93 - Sữa Meiji 9 Dạng Thanh Hộp 5 Thanh 
Set 2 hộp lớn + 1 hộp nhỏ
SW01 - Sữa Wacodo 0
SW02 - Sữa Wacodo 0 Dạng Thanh
SW91 - Sữa Wacodo 9
SW92 - Sữa Wacodo 9 Dạng Thanh
SM01 - Sữa Morinaga 0 
SM02 - Sữa Morinaga 0 Dạng Thanh 

SM91 - Sữa Morinaga 9 
SM92 - Sữa Morinaga 9 Dạng Thanh 
SM00 - Sữa Morinaga Cho Trẻ Dị Ứng
SW00 - Sữa Wacodo Cho Trẻ Dị Ứng

THỰC PHẨM CHẾ BIẾN 12M

CHÁO - BỘT - SOUP


CB486 - Cháo Gạo Akachan 5m
CB493 - Cháo Gạo Với 6 Loại Rau Củ Akachan 5m
CB509 - Cháo Gạo Với 6 Loại Rau Củ Akachan 6m
CB516 - Cháo Gạo Rong Biển & Rau Củ Akachan 6m

GIA VỊ RAU CỦ PIGEON 50g

GIA VỊ RONG BIỂN & CÁ BÀO PIGEON 50g
SM571 - CHÁO CÁ TRĂNG RONG BIỂN MEIJI
SM649 - Soup Gà Cà Rốt Rau Củ 
SM588 - Soup Gà Bắp Cải Rau Củ 
SM717 - Set 2 Loại Soup Bí Đỏ & Đậu Hà Lan RauCủ
SM632 - Soup Rong Biển Cá Bào (Daisy)
SM663 - Soup Đậu Hũ rau Củ 
SW509 - Set 3 Loại Soup Rau Củ 
SM75 - Set 2 Loại Cá Trắng Rau Củ & Gan Rau Củ
SM748 - Soup Thịt Gà Bí Đỏ Rau Củ 
SW691 - Set 3 Loại Gia Vị Rau Củ
THỰC PHẨM CHẾ BIẾN 9M

THỰC PHẨM CHẾ BIẾN 7M

BÁNH ĂN DẶM 

P888 - Bánh Gạo Vị Cá Nhỏ Pigeon
P895 - Bánh Gạo Vị Rong Biển Pigeon
P918 - Bánh Biscuit Vị Rau Pigeon
W466 - Bánh Gạo Vị Rau & Cá Nhỏ Wakodo
W565 - Bánh Biscuit Vị Phô Mai Wacodo - Hình Thú
W589 - Bánh Biscuit Vị Phô Mai Wakodo - Dạng Dài
W619 - Bánh Biscuit Vị Khoai Lang Nướng
W696 - Bánh Biscuit Vị Rau Củ Wacodo 
W626 - Bánh Biscuit Vị Bí Đỏ Wacodo 
W596 - Bánh Biscuit Vị Rau Củ Phô Mai Wacodo